4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht
DossierNL.IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-2401
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 27-05-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.466 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 4.422 80,90%
- Detailhandel (art. 3) 4.422 80,90%
Verkeer 1.044 19,10%
- Verkeer (art. 4) 1.044 19,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.466 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 5.466 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt detail kaart
4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt detail kaart
Dubbeldam detail kaart
tussenuitspraak Dubbeldam detail kaart
Dubbeldam detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Laantje van Middenhoeve te Dordrecht t.h.v. nummer 4 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Laantje van Middenhoeve te Dordrecht t.h.v. nummer 4 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Dubbelsteynlaan West 74 te Dordrecht detail
Beleidsregels toezicht- en handhaving kinderopvang detail
Gemeente Dordrecht, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Windsingel 20 Dordrecht detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dubbelsteynlaan West Dordrecht detail

Meer weten over adressen?