7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Uitwerkingsplan Uitwerkingsplan Rogamlocatie heeft op 15-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Dordrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dordrecht
Dossier
NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie-3001
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.722 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel - 2 (art. 3) 3.072 82,52%

- Verkeer (art. 4) 651 17,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bedrijf t/m categorie 3.2 (art. 6.1) 3.722 100,00%
- milieuzone - gezoneerd industrieterrein (art. 6.2) 3.722 100,00%
- milieuzone - zone geluidverkaveling (art. 6.3) 3.722 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Mijlweg