Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht Dossier NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-2001 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.717 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum (art. 3) 1.717 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 4) 1.717 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Spuiboulevard