Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dordrecht
DossierNL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-2001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 09-12-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.717 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.717 100,00%
- Centrum (art. 3) 1.717 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.717 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 4) 1.717 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 detail kaart
Schil detail kaart
Historische Binnenstad detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Singel 349 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kromme Elleboog 41 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Blekersdijk 1 te Dordrecht detail
Beleidsregels toezicht- en handhaving kinderopvang detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spuiboulevard Dordrecht detail

Meer weten over adressen?