Bedrijventerrein Oost II, wijzigingsplan Einsteinstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gorinchem
DossierNL.IMRO.0512.BP2012133
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0512.BP2012133-4001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.186 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 14.186 100,00%
- Gemengd - 1 (art. 3) 14.186 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.323 9,32%
Leiding - Riool (art. 4) 1.323 9,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 13.029 91,85%
other: archeologisch gebied (art. 3) 13.029 91,85%
Veiligheidszone 1.343 9,47%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 3) 1.343 9,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
voorbereidingsbesluit zelfstandige afhaalzaken detail kaart
Bedrijventerrein Oost II, wijzigingsplan Einsteinstraat detail kaart
Bedrijventerrein-Oost II detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Hoge Hof, Miekeskamp, Pauwenkamp, Adriaen Boutstraat, Nicolaes van der Pijlstraat, Walravenstraat, Van Lookeren Campagnestraat, Eikenbosstraat en Goudensteinstraat te Haaften detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure, Evenementenhal Gorinchem B.V., ten gehore brengen van muziekevenementen in de evenementenhal, Franklinweg 2, Gorinchem detail
Reglement burgerlijke stand West Betuwe 2019 detail
Verleende APV-vergunning, evenementenvergunning, Garagesale Wijdschild 2019, 07-09-2019, Wijdschild e.o., Gorinchem detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabel- werkzaamheden nabij A-wateren ter plaatse van Lingsesdijk/Dalem Donk te Gorinchem detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Einsteinstraat Gorinchem detail

Meer weten over adressen?