Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gorinchem Dossier NL.IMRO.0512.BP2013134 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0512.BP2013134-4001 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.337.700 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Kleinschaligheid en reliëf (art. 3) 271.497 4,28%
- Agrarisch met waarden - Openheid (art. 4) 2.216.227 34,97%
- Agrarisch met waarden - Openheid en verkavelingspatroon (art. 5) 1.544.724 24,37%

- Bedrijf (art. 6) 49.354 0,78%

- Groen (art. 7) 58.954 0,93%
- Groen - Park (art. 8) 61.563 0,97%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 1.746 0,03%

- Natuur (art. 10) 1.129.250 17,82%

- Verkeer (art. 11) 32.955 0,52%
- Verkeer - Spoor (art. 12) 11.618 0,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 98.865 1,56%

- Water (art. 14) 776.891 12,26%

- Wonen (art. 15) 85.065 1,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 23.218 0,37%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 64.349 1,02%
- Leiding - Riool (art. 18) 23.439 0,37%
- Leiding - Water (art. 19) 12.925 0,20%

- Waarde - Archeologie AMK (art. 20) 2.712 0,04%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM1 (art. 21) 1.034.746 16,33%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM2 (art. 22) 532.379 8,40%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM3 (art. 23) 102.547 1,62%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM4 (art. 24) 1.000 0,02%
- Waarde - Archeologische verwachting laag AP (art. 25) 2.127.862 33,57%
- Waarde - Archeologische verwachting middelmatig LMNT (art. 26) 96.906 1,53%
- Waarde - Archeologische verwachting middelmatig PM (art. 27) 1.731.984 27,33%
- Waarde - Archeologische verwachting zeer hoog LMNT2 (art. 28) 6.969 0,11%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 201.967 3,19%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 1.674.174 26,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50 dB(A) (art. 34.1) 360.815 5,69%

- milieuzone - geurzone (art. 34.2) 19.739 0,31%

- overige zone - deinundatiezone (art. 34.3) 81.674 1,29%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 34.4) 235.185 3,71%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 34.5) 492.130 7,77%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 34.6) 82.276 1,30%
- vrijwaringszone - weg (art. 34.7) 21.163 0,33%