7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 16-11-2017 de status vastgesteld gekregen door Gorinchem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gorinchem
Dossier
NL.IMRO.0512.BP2013134
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0512.BP2013134-4001
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.337.700 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Kleinschaligheid en reliëf (art. 3) 271.497 4,28%
- Agrarisch met waarden - Openheid (art. 4) 2.216.227 34,97%
- Agrarisch met waarden - Openheid en verkavelingspatroon (art. 5) 1.544.724 24,37%

- Bedrijf (art. 6) 49.354 0,78%

- Groen (art. 7) 58.954 0,93%
- Groen - Park (art. 8) 61.563 0,97%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 1.746 0,03%

- Natuur (art. 10) 1.129.250 17,82%

- Verkeer (art. 11) 32.955 0,52%
- Verkeer - Spoor (art. 12) 11.618 0,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 98.865 1,56%

- Water (art. 14) 776.891 12,26%

- Wonen (art. 15) 85.065 1,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 23.218 0,37%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 64.349 1,02%
- Leiding - Riool (art. 18) 23.439 0,37%
- Leiding - Water (art. 19) 12.925 0,20%

- Waarde - Archeologie AMK (art. 20) 2.712 0,04%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM1 (art. 21) 1.034.746 16,33%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM2 (art. 22) 532.379 8,40%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM3 (art. 23) 102.547 1,62%
- Waarde - Archeologische verwachting hoog PM4 (art. 24) 1.000 0,02%
- Waarde - Archeologische verwachting laag AP (art. 25) 2.127.862 33,57%
- Waarde - Archeologische verwachting middelmatig LMNT (art. 26) 96.906 1,53%
- Waarde - Archeologische verwachting middelmatig PM (art. 27) 1.731.984 27,33%
- Waarde - Archeologische verwachting zeer hoog LMNT2 (art. 28) 6.969 0,11%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 201.967 3,19%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 1.674.174 26,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50 dB(A) (art. 34.1) 360.815 5,69%

- milieuzone - geurzone (art. 34.2) 19.739 0,31%

- overige zone - deinundatiezone (art. 34.3) 81.674 1,29%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 34.4) 235.185 3,71%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 34.5) 492.130 7,77%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 34.6) 82.276 1,30%
- vrijwaringszone - weg (art. 34.7) 21.163 0,33%