Thematische herziening zelfstandige afhaalzaken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gorinchem
DossierNL.IMRO.0512.BP2015158
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0512.BP2015158-4001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 39.843 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Haarwijk-Noord, herziening Koningin Wilhelminalaan 73 detail kaart
Thematische herziening zelfstandige afhaalzaken detail kaart
Thematische herziening zelfstandige afhaalzaken detail kaart
voorbereidingsbesluit zelfstandige afhaalzaken detail kaart
Zone industrielawaai bestemmingsplan Bedrijventerreinen en stationsomgeving, thematische herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een onderhoudsbrug, Wilgenroosje, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Klaproos 18, 4205 MA, Gorinchem detail
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’, gemeente Gorinchem detail
Algemene voorwaarden – gemeentelijke fietsenstallingen Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Klaproos 18, 4205 MA, Gorinchem detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hugo de Grootstraat Gorinchem detail
Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein Gorinchem detail
Drossaartstraat Gorinchem detail
Gildenweg Gorinchem detail
Pensionarisstraat Gorinchem detail
Piazza Center Gorinchem detail
Schoutstraat Gorinchem detail
Twijnderstraat Gorinchem detail
Van Hoornestraat Gorinchem detail
Van Zomerenlaan Gorinchem detail

Meer weten over adressen?