Betuweroute en A15/A27 te Gorinchem

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gorinchem
DossierNL.IMRO.0512.BV2012128
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0512.BV2012128-4001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.431.820 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Betuweroute en A15/A27 te Gorinchem 1.431.820 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Leiding - Gas 19.890 1%
Leiding - Riool 3.967 0%
Leiding - Water 13.727 1%
Verkeer 1.431.820 100%
Waarde - Archeologische verwachting hoog PM1 422.605 30%
Waarde - Archeologische verwachting hoog PM2 105.488 7%
Waarde - Archeologische verwachting laag AP 743.437 52%
Waarde - Archeologische verwachting middelmatig LMNT 7.217 1%
Waarde - Archeologische verwachting middelmatig PM 138.509 10%
Waterstaat - Waterkering 28.476 2%
Waterstaat - Waterlopen 46.529 3%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied detail kaart
Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie detail kaart
Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie detail kaart
Saint-Gobain Weber Beamix BV, Zuiderlingedijk detail kaart
Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een onderhoudsbrug, Wilgenroosje, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Klaproos 18, 4205 MA, Gorinchem detail
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’, gemeente Gorinchem detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019 detail
Algemene voorwaarden – gemeentelijke fietsenstallingen Gorinchem detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nieuwe Wolpherensedijk Gorinchem detail

Meer weten over adressen?