7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Veegplan 2015 heeft op 23-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Gouda.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gouda
Dossier
NL.IMRO.0513.0002BpVeegplan15
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0513.0002BpVeegplan15-DF01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 256.205 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 23.975 9,36%

- Centrum - 1 (art. 4) 216 0,08%

- Gemengd (art. 5) 1.191 0,46%

- Recreatie - Volkstuin (art. 6) 42.693 16,66%

- Tuin (art. 7) 946 0,37%

- Water (art. 8) 2.119 0,83%

- Wonen (art. 9) 119 0,05%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 10) 2.120 0,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 11) 4.112 1,60%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 12) 216 0,08%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 140 0,05%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 724 0,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.1) 25.514 9,96%

- overige zone - herziening westergouwe 1 van toepassing (art. 18.4) 135.800 53,00%
- overige zone - uitwerkingsplan 1 westergouwe I van toepassing (art. 18.5) 47.031 18,36%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 18.2) 10.672 4,17%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 18.3) 229 0,09%