Regentessekwartier - Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0143CRegenZuid Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0518.BP0143CRegenZuid-50VA Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 123.599 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 19.442 15,73%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 2.589 2,09%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 2.539 2,05%

- Gemengd - 1 (art. 6) 1.720 1,39%
- Gemengd - 2 (art. 7) 2.382 1,93%

- Groen (art. 8) 2.818 2,28%

- Kantoor (art. 9) 2.380 1,93%

- Maatschappelijk - 1 (art. 10) 6.305 5,10%
- Maatschappelijk - 2 (art. 11) 1.778 1,44%
- Maatschappelijk - 3 (art. 12) 1.186 0,96%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 13) 18.531 14,99%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 14) 3.613 2,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 8.845 7,16%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 16) 19.887 16,09%

- Water (art. 17) 6.568 5,31%

- Wonen - 1 (art. 18) 4.271 3,46%
- Wonen - 2 (art. 19) 18.744 15,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 1.066 0,86%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 5.107 4,13%
- Leiding - Riool (art. 22) 2.887 2,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 26.1) 56.865 46,01%

- overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 26.2) 5.318 4,30%

- veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 26.3) 485 0,39%
- veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 26.3) 1.852 1,50%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 28.2) 1.778 1,44%