Regentessekwartier - Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0143CRegenZuid
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0143CRegenZuid-50VA
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 20-01-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 123.599 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 22.031 17,82%
- Bedrijf - 1 (art. 3) 19.442 15,73%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 2.589 2,09%
Cultuur en ontspanning 2.539 2,05%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 2.539 2,05%
Gemengd 4.102 3,32%
- Gemengd - 1 (art. 6) 1.720 1,39%
- Gemengd - 2 (art. 7) 2.382 1,93%
Groen 2.818 2,28%
- Groen (art. 8) 2.818 2,28%
Kantoor 2.380 1,93%
- Kantoor (art. 9) 2.380 1,93%
Maatschappelijk 9.269 7,50%
- Maatschappelijk - 1 (art. 10) 6.305 5,10%
- Maatschappelijk - 2 (art. 11) 1.778 1,44%
- Maatschappelijk - 3 (art. 12) 1.186 0,96%
Verkeer 50.877 41,16%
- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 13) 18.531 14,99%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 14) 3.613 2,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 8.845 7,16%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 16) 19.887 16,09%
Water 6.568 5,31%
- Water (art. 17) 6.568 5,31%
Wonen 23.015 18,62%
- Wonen - 1 (art. 18) 4.271 3,46%
- Wonen - 2 (art. 19) 18.744 15,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.060 7,33%
Leiding - Gas (art. 20) 1.066 0,86%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 5.107 4,13%
Leiding - Riool (art. 22) 2.887 2,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 56.865 46,01%
geluidzone - industrie (art. 26.1) 56.865 46,01%
Overige zone 5.318 4,30%
overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 26.2) 5.318 4,30%
Veiligheidszone 2.337 1,89%
veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 26.3) 485 0,39%
veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 26.3) 1.852 1,50%
Wetgevingzone 1.778 1,44%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 28.2) 1.778 1,44%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) detail kaart
Regentessekwartier - Zuid detail kaart
Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) detail kaart
ontvangen voor het bouwen van een woongebouw met 72 appartementen in 12 bouwlagen met parkeervoorziening ter plaatse van de percelen Loosduinseweg 7-9 detail kaart
Regentessekwartier - Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Esperantoplein 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 en 19 detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Veenweg 126 te Den Haag detail
Wijziging Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso van de gemeente Den Haag 2012 detail
Vaststellen lokaal ontheffingenbeleid milieuzone Den Haag detail
Verlenging en verruiming van de subsidieregeling demontage en vervanging personen- en bestelauto’s detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Constant Rebecqueplein 's-Gravenhage detail
Van Geenstraat 's-Gravenhage detail
Zamenhofstraat 's-Gravenhage detail
Van Boecopkade 's-Gravenhage detail
Noord West Buitensingel 's-Gravenhage detail
Bautersemstraat 's-Gravenhage detail
Cort Heyligersstraat 's-Gravenhage detail
Tripstraat 's-Gravenhage detail
Esperantoplein 's-Gravenhage detail
Esperantostraat 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?