7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Belgisch Park heeft op 26-11-2015 de status vastgesteld gekregen door 's-Gravenhage.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
's-Gravenhage
Dossier
NL.IMRO.0518.BP0200DBelgischPrk
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0518.BP0200DBelgischPrk-50VA
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 778.611 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.101 0,14%

- Bos (art. 4) 204.221 26,23%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 1.400 0,18%

- Detailhandel (art. 6) 71 0,01%

- Dienstverlening (art. 7) 465 0,06%

- Gemengd - 1 (art. 8) 17.083 2,19%
- Gemengd - 2 (art. 8) 2.901 0,37%

- Groen (art. 10) 24.809 3,19%

- Horeca (art. 11) 602 0,08%

- Kantoor (art. 12) 2.067 0,27%

- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 13) 12.373 1,59%
- Maatschappelijk - Justitiële inrichting (art. 14) 77.955 10,01%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 15) 24.851 3,19%
- Maatschappelijk - Religie (art. 16) 1.793 0,23%
- Maatschappelijk - Verenigingsleven (art. 17) 2.033 0,26%

- Tuin (art. 18) 49.220 6,32%

- Verkeer - Straat (art. 19) 9.269 1,19%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 937 0,12%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 21) 138.618 17,80%

- Wonen - 1 (art. 22) 202.008 25,94%
- Wonen - 2 (art. 23) 6.293 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 24) 21.811 2,80%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 778.098 99,93%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 634.255 81,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 30.1) 777.823 99,90%

- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 30.2) 71.057 9,13%