Regentesse-Valkenboskwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0226CRgenValkbkw Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0518.BP0226CRgenValkbkw-50VA Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.294.546 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 10.439 0,81%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 2.139 0,17%

- Gemengd - 1 (art. 5) 27.992 2,16%
- Gemengd - 2 (art. 6) 82.440 6,37%
- Gemengd - 3 (art. 7) 25.621 1,98%
- Gemengd - 4 (art. 8) 8.994 0,69%

- Groen - 1 (art. 9) 12.079 0,93%
- Groen - 2 (art. 10) 18.788 1,45%

- Maatschappelijk (art. 11) 46.132 3,56%

- Sport (art. 12) 11.472 0,89%

- Tuin (art. 13) 1.490 0,12%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 14) 88.136 6,81%
- Verkeer - Straat (art. 15) 101.906 7,87%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 12.592 0,97%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 209.547 16,19%

- Water (art. 18) 19.742 1,53%

- Wonen (art. 19) 615.039 47,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 889 0,07%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 928 0,07%
- Leiding - Riool (art. 22) 29.458 2,28%

- Waarde - Archeologie (art. 23) 682.655 52,73%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 40.914 3,16%