Madestein - Vroondaal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0252AMadeVroondl
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0252AMadeVroondl-51VA
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-05-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 03-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.988.428 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 427 0,01%
- Bedrijf (art. 3) 427 0,01%
Gemengd 20.108 0,67%
- Gemengd (art. 4) 20.108 0,67%
Groen 859.132 28,75%
- Groen (art. 5) 859.132 28,75%
Horeca 2.925 0,10%
- Horeca (art. 6) 2.925 0,10%
Maatschappelijk 482.750 16,15%
- Maatschappelijk - 1 (art. 7) 34.158 1,14%
- Maatschappelijk - 2 (art. 8) 448.591 15,01%
Recreatie 70.549 2,36%
- Recreatie - Volkstuin (art. 9) 70.549 2,36%
Sport 141.430 4,73%
- Sport (art. 10) 141.430 4,73%
Verkeer 247.881 8,29%
- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 11) 72.716 2,43%
- Verkeer - Straat (art. 12) 33.484 1,12%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 13) 141.682 4,74%
Water 337.305 11,29%
- Water (art. 14) 337.305 11,29%
Wonen 228.237 7,64%
- Wonen - 1 (art. 15) 218.819 7,32%
- Wonen - 2 (art. 16) 9.418 0,32%
Woongebied 597.664 20,00%
- Woongebied - 1 (art. 17) 150.291 5,03%
- Woongebied - 2 (art. 18) 447.374 14,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 69.663 2,33%
Leiding - Gas (art. 19) 39.364 1,32%
Leiding - Riool (art. 20) 30.299 1,01%
Waarde 1.502.901 50,29%
Waarde - Archeologie (art. 21) 1.502.901 50,29%
Waterstaat 133.149 4,46%
Waterstaat - Waterkering (art. 22) 133.149 4,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 379.499 12,70%
geluidzone - industrie (art. 26.2) 379.499 12,70%
Milieuzone 51.727 1,73%
milieuzone - geurzone (art. 26.3) 51.727 1,73%
Overige zone 354.879 11,88%
overige zone - ecologische verbindingszone (art. 26.4) 57.998 1,94%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 26.1) 296.882 9,93%
Wetgevingzone 1.290 0,04%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.2) 1.290 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Madestein-Vroondaal, 1e herziening detail kaart
Het bouwen van 4 woningen Madepolderweg ongd, ter hoogte van nummer 39 (Vroondaal Zuid, veld 8A), kavels 34 tot en met 37 (Garantiewoningen) detail kaart
Madestein-Vroondaal, 1e herziening detail kaart
Exploitatieplan Vroondaal inclusief 1e herziening detail kaart
Exploitatieplan Vroondaal inclusief 1e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vroondaal kavel 245 (nabij Madesteinweg) detail
Ter hoogte van Boomaweg detail
Verspreid in stadsdeel Loosduinen detail
kavel 94 ter plaatse van Gravin Machteldlaan (Vroondaal) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage detail
Hugo Coenraadspad 's-Gravenhage detail
Madesteinweg 's-Gravenhage detail
Pim Mulierstraat 's-Gravenhage detail
Graaf Gerolfpad 's-Gravenhage detail
Graaf Arnulfpad 's-Gravenhage detail
Gravin Jacobalaan 's-Gravenhage detail
Oorberlaan 's-Gravenhage detail
Boomaweg 's-Gravenhage detail
Aad Mansveldstraat 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?