7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Statenkwartier heeft op 17-01-2017 de status ontwerp gekregen door 's-Gravenhage.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
's-Gravenhage
Dossier
NL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar-52VA
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.241.122 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 457 0,04%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 1.573 0,13%

- Dienstverlening (art. 5) 281 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 6) 35.841 2,89%
- Gemengd - 2 (art. 7) 53.163 4,28%
- Gemengd - 3 (art. 8) 1.882 0,15%

- Groen (art. 9) 83.297 6,71%
- Groen - Park (art. 10) 14.323 1,15%

- Horeca (art. 11) 1.084 0,09%

- Kantoor (art. 12) 21.033 1,69%

- Maatschappelijk (art. 13) 40.347 3,25%

- Tuin (art. 14) 10.604 0,85%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 15) 54.479 4,39%
- Verkeer - Straat (art. 16) 102.111 8,23%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 201.148 16,21%

- Water (art. 18) 9.137 0,74%

- Wonen - 1 (art. 19) 597.092 48,11%
- Wonen - 2 (art. 20) 13.271 1,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 21) 9.434 0,76%
- Leiding - Water (art. 22) 11.201 0,90%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 115.590 9,31%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.108.178 89,29%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 1.172.575 94,48%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 5.384 0,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 30.2) 37.726 3,04%
- overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 30.1) 44.328 3,57%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 32.1) 14.588 1,18%