Geo- en vastgoeddata op locatie:

Statenkwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar-52VA
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.241.122 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 457 0,04%
- Bedrijf (art. 3) 457 0,04%
Cultuur en ontspanning 1.573 0,13%
- Cultuur en ontspanning (art. 4) 1.573 0,13%
Dienstverlening 281 0,02%
- Dienstverlening (art. 5) 281 0,02%
Gemengd 90.886 7,32%
- Gemengd - 1 (art. 6) 35.841 2,89%
- Gemengd - 2 (art. 7) 53.163 4,28%
- Gemengd - 3 (art. 8) 1.882 0,15%
Groen 97.620 7,87%
- Groen (art. 9) 83.297 6,71%
- Groen - Park (art. 10) 14.323 1,15%
Horeca 1.084 0,09%
- Horeca (art. 11) 1.084 0,09%
Kantoor 21.033 1,69%
- Kantoor (art. 12) 21.033 1,69%
Maatschappelijk 40.347 3,25%
- Maatschappelijk (art. 13) 40.347 3,25%
Tuin 10.604 0,85%
- Tuin (art. 14) 10.604 0,85%
Verkeer 357.738 28,82%
- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 15) 54.479 4,39%
- Verkeer - Straat (art. 16) 102.111 8,23%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 201.148 16,21%
Water 9.137 0,74%
- Water (art. 18) 9.137 0,74%
Wonen 610.364 49,18%
- Wonen - 1 (art. 19) 597.092 48,11%
- Wonen - 2 (art. 20) 13.271 1,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 20.635 1,66%
Leiding - Riool (art. 21) 9.434 0,76%
Leiding - Water (art. 22) 11.201 0,90%
Waarde 2.396.343 193,08%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 115.590 9,31%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.108.178 89,29%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 1.172.575 94,48%
Waterstaat 5.384 0,43%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 5.384 0,43%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 82.054 6,61%
overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 30.2) 37.726 3,04%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 30.1) 44.328 3,57%
Wetgevingzone 14.588 1,18%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 32.1) 14.588 1,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Statenkwartier ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Statenkwartier vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Duindorp-Bosjes van Poot vastgesteld 19-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning het oprichten van een woongebouw met 22 appartementen ter plaatse van de achterbouw van het voormalig gebouw met gezondheidszorgfunctie Scheveningseweg 106 vastgesteld 20-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
apv vergunning Frederik Hendriklaan 152 - tegenover 24-03-2019 24-03-2019 detail
omgevingsvergunning Van Weede van Dijkveldstraat 7 24-03-2019 24-03-2019 detail
omgevingsvergunning Van Aerssenstraat 238 24-03-2019 24-03-2019 detail
omgevingsvergunning Van Bleiswijkstraat 175 24-03-2019 24-03-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Veenweg 126 te Den Haag 24-03-2019 24-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eisenhowerlaan 's-Gravenhage detail
Helmstraat 's-Gravenhage detail
Van Hoornestraat 's-Gravenhage detail
Van Brederodestraat 's-Gravenhage detail
Jacob Gillesstraat 's-Gravenhage detail
Jan van Houtstraat 's-Gravenhage detail
Ripperdastraat 's-Gravenhage detail
Doornstraat 's-Gravenhage detail
Van Foreeststraat 's-Gravenhage detail
Van Egmondstraat 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox