Statenkwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0518.BP0260DStatenkwar-52VA Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.241.122 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 457 0,04%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 1.573 0,13%

- Dienstverlening (art. 5) 281 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 6) 35.841 2,89%
- Gemengd - 2 (art. 7) 53.163 4,28%
- Gemengd - 3 (art. 8) 1.882 0,15%

- Groen (art. 9) 83.297 6,71%
- Groen - Park (art. 10) 14.323 1,15%

- Horeca (art. 11) 1.084 0,09%

- Kantoor (art. 12) 21.033 1,69%

- Maatschappelijk (art. 13) 40.347 3,25%

- Tuin (art. 14) 10.604 0,85%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 15) 54.479 4,39%
- Verkeer - Straat (art. 16) 102.111 8,23%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 201.148 16,21%

- Water (art. 18) 9.137 0,74%

- Wonen - 1 (art. 19) 597.092 48,11%
- Wonen - 2 (art. 20) 13.271 1,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 21) 9.434 0,76%
- Leiding - Water (art. 22) 11.201 0,90%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 115.590 9,31%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.108.178 89,29%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 1.172.575 94,48%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 5.384 0,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 30.2) 37.726 3,04%
- overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 30.1) 44.328 3,57%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 32.1) 14.588 1,18%