Moerwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0261BMoerwijk
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0261BMoerwijk-50VA
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.708.031 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 6.456 0,38%
- Bedrijf (art. 3) 6.456 0,38%
Gemengd 38.347 2,25%
- Gemengd - 1 (art. 4) 20.422 1,20%
- Gemengd - 2 (art. 5) 3.362 0,20%
- Gemengd - 3 (art. 6) 14.564 0,85%
Groen 201.252 11,78%
- Groen (art. 7) 201.252 11,78%
Maatschappelijk 90.623 5,31%
- Maatschappelijk - 1 (art. 8) 66.576 3,90%
- Maatschappelijk - 2 (art. 9) 24.047 1,41%
Sport 46.268 2,71%
- Sport (art. 10) 46.268 2,71%
Verkeer 574.156 33,62%
- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 11) 167.613 9,81%
- Verkeer - Straat (art. 12) 89.856 5,26%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 7.983 0,47%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 14) 308.703 18,07%
Water 76.797 4,50%
- Water (art. 15) 76.797 4,50%
Wonen 674.123 39,47%
- Wonen - 1 (art. 16) 201.861 11,82%
- Wonen - 2 (art. 17) 444.946 26,05%
- Wonen - 3 (art. 18) 27.316 1,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 131.322 7,69%
Leiding - Gas (art. 19) 21.095 1,24%
Leiding - Hoogspanning (art. 20) 12.316 0,72%
Leiding - Riool (art. 21) 35.469 2,08%
Leiding - Water (art. 15) 62.443 3,66%
Waarde 1.220.020 71,43%
Waarde - Archeologie (art. 23) 1.220.020 71,43%
Waterstaat 47.747 2,80%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 47.747 2,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 186.439 10,92%
overige zone - ecologische verbindingszone (art. 28.3) 81.419 4,77%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 28.1) 105.020 6,15%
Veiligheidszone 500 0,03%
veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 500 0,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Moerwijk 1e herziening (KO locatie Cannenburglaan) detail kaart
Wateringse Veld - Noord detail kaart
het bouwen van twaalf eengezinswoningen ter plaatse van het te slopen verenigings- / wijkgebouw Nieuwlandstraat 6 - 8 en Oudaenstraat 7, het plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit detail kaart
Wateringse Veld - Noord detail kaart
het bouwen van twaalf eengezinswoningen ter plaatse van het te slopen verenigings- / wijkgebouw Nieuwlandstraat 6 - 8 en Oudaenstraat 7, het plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Erasmusweg 322 detail
Anslostraat 122 detail
Anslostraat 122 detail
Grovestinsstraat 71 detail
Erasmusweg 400 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lichtenbergweg 's-Gravenhage detail
Hardenbroekstraat 's-Gravenhage detail
Hillenraadweg 's-Gravenhage detail
Joan Blasiusstraat 's-Gravenhage detail
Beatrijsstraat 's-Gravenhage detail
Rijnauwenstraat 's-Gravenhage detail
Rhijnvis Feithlaan 's-Gravenhage detail
Rotgansstraat 's-Gravenhage detail
Ekensteinstraat 's-Gravenhage detail
Guntersteinweg 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?