6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. heeft op 17-11-2016 de status vastgesteld gekregen door 's-Gravenhage.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
's-Gravenhage
Dossier
NL.IMRO.0518.BP0294HMolenvliet
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0518.BP0294HMolenvliet-51VA
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 534.672 100%

Enkelbestemming m2 %
- Cultuur en ontspanning (art. 3) 62.061 11,61%

- Groen - Landgoed (art. 4) 23.562 4,41%
- Groen - Park (art. 5) 86.891 16,25%

- Recreatie (art. 6) 7.261 1,36%

- Sport (art. 7) 10.152 1,90%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 8) 215.737 40,35%
- Verkeer - Straat (art. 9) 21.122 3,95%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 88.723 16,59%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 11) 1.360 0,25%

- Water (art. 12) 17.804 3,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 4.413 0,83%
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 11.847 2,22%
- Leiding - Water (art. 15) 6.167 1,15%

- Waarde - Archeologie (art. 16) 332.182 62,13%
- Waarde - Ecologie (art. 17) 70.948 13,27%

- Waterstaat - Waterberging (art. 18) 90.127 16,86%
- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 39.191 7,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - verkeerstunnel - beschermingszone 1 (art. 24.1) 9.295 1,74%
- overige zone - verkeerstunnel - beschermingszone 2 (art. 24.2) 11.364 2,13%
- overige zone - waterstaat - beschermingszone (art. 24.4) 39.707 7,43%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 24.3) 226.672 42,39%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 24.5) 29.020 5,43%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.6) 7.331 1,37%