Wateringse Veld - Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0296BWatVldNoord Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0518.BP0296BWatVldNoord-40ON Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.971.294 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 19.281 0,98%

- Detailhandel (art. 4) 17.062 0,87%

- Gemengd - 1 (art. 5) 7.201 0,37%
- Gemengd - 2 (art. 6) 19.299 0,98%
- Gemengd - 3 (art. 7) 15.263 0,77%
- Gemengd - 4 (art. 8) 14.627 0,74%

- Groen (art. 9) 216.283 10,97%

- Maatschappelijk (art. 10) 62.618 3,18%

- Recreatie - Volkstuin (art. 11) 178.694 9,06%

- Sport (art. 12) 111.975 5,68%

- Tuin (art. 13) 1.027 0,05%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 14) 67.710 3,43%
- Verkeer - Straat (art. 15) 30.887 1,57%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 37.026 1,88%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 234.742 11,91%

- Water (art. 18) 187.841 9,53%

- Wonen - 1 (art. 19) 249.406 12,65%
- Wonen - 2 (art. 20) 138.964 7,05%
- Wonen - 3 (art. 21) 43.105 2,19%
- Wonen - 4 (art. 22) 32.063 1,63%
- Wonen - 5 (art. 23) 142.277 7,22%
- Wonen - 6 (art. 24) 32.068 1,63%
- Wonen - 7 (art. 25) 10.585 0,54%
- Wonen - 8 (art. 26) 31.287 1,59%
- Wonen - 9 (art. 27) 8.911 0,45%

- Woongebied - Uit te werken bestemming (art. 28) 61.034 3,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 1.354 0,07%
- Leiding - Riool (art. 30) 8.195 0,42%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 1.041.100 52,81%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 40.340 2,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - ecollint (art. 36.1) 22.205 1,13%
- overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 36.2) 63.987 3,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken bestemming, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken bestemming 3,10%