Wateringse Veld - Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0296BWatVldNoord
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0296BWatVldNoord-50VA
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 03-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.971.294 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 19.281 0,98%
- Bedrijf (art. 3) 19.281 0,98%
Detailhandel 17.062 0,87%
- Detailhandel (art. 4) 17.062 0,87%
Gemengd 56.390 2,86%
- Gemengd - 1 (art. 5) 7.201 0,37%
- Gemengd - 2 (art. 6) 19.299 0,98%
- Gemengd - 3 (art. 7) 15.263 0,77%
- Gemengd - 4 (art. 8) 14.627 0,74%
Groen 214.690 10,89%
- Groen (art. 9) 214.690 10,89%
Maatschappelijk 62.618 3,18%
- Maatschappelijk (art. 10) 62.618 3,18%
Recreatie 178.694 9,06%
- Recreatie - Volkstuin (art. 11) 178.694 9,06%
Sport 111.975 5,68%
- Sport (art. 12) 111.975 5,68%
Tuin 1.027 0,05%
- Tuin (art. 13) 1.027 0,05%
Verkeer 370.499 18,79%
- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 14) 67.710 3,43%
- Verkeer - Straat (art. 15) 30.887 1,57%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 37.026 1,88%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 17) 234.876 11,91%
Water 187.841 9,53%
- Water (art. 18) 187.841 9,53%
Wonen 686.271 34,81%
- Wonen - 1 (art. 19) 249.406 12,65%
- Wonen - 2 (art. 20) 119.289 6,05%
- Wonen - 3 (art. 21) 63.692 3,23%
- Wonen - 4 (art. 22) 32.063 1,63%
- Wonen - 5 (art. 23) 138.609 7,03%
- Wonen - 6 (art. 24) 32.431 1,65%
- Wonen - 7 (art. 25) 10.585 0,54%
- Wonen - 8 (art. 26) 31.287 1,59%
- Wonen - 9 (art. 27) 8.911 0,45%
Woongebied 64.878 3,29%
- Woongebied - Uit te werken bestemming (art. 28) 64.878 3,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.549 0,48%
Leiding - Hoogspanning (art. 29) 1.354 0,07%
Leiding - Riool (art. 30) 8.195 0,42%
Waarde 1.041.100 52,81%
Waarde - Archeologie (art. 31) 1.041.100 52,81%
Waterstaat 40.340 2,05%
Waterstaat - Waterkering (art. 32) 40.340 2,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 88.773 4,50%
overige zone - ecollint (art. 36.1) 22.196 1,13%
overige zone - ecologische verbindingszone (art. 36.2) 2.589 0,13%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 36.3) 63.987 3,25%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken bestemming, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 1.971.294 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken bestemming 64.878 3,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wateringse Veld - Noord detail kaart
Het bouwen van een woning Noordweg ongenummerd tussen Noordweg 119 en 121 (experiment garantiewoningen) detail kaart
Het bouwen van een woning Noordweg ongenummerd tussen Noordweg 119 en 121 (experiment garantiewoningen) detail kaart
Wateringse Veld - Noord detail kaart
Morgenstond detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Noordweg 119 detail
Laan van Wateringse Veld 222 detail
Zevenwoudenlaan 225 detail
verspreid over de gehele Laan van Wateringse Veld detail
Noordweg (tweerichtingen fietspad) gedeelte Leyweg-grens Rijswijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gerrit Achterbergstraat 's-Gravenhage detail
Chicagostraat 's-Gravenhage detail
Havannasingel 's-Gravenhage detail
Brasiliastraat 's-Gravenhage detail
Kingstonplantsoen 's-Gravenhage detail
Quitoplantsoen 's-Gravenhage detail
Tomatenlaan 's-Gravenhage detail
Panamaplein 's-Gravenhage detail
Bogotástraat 's-Gravenhage detail
J.C. Bloemstraat 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?