Geo- en vastgoeddata op locatie:

Madestein-Vroondaal, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0297AMadeVroon1h
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0297AMadeVroon1h-40ON
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 22-08-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.988.428 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 20.108 0,67%
- Gemengd (art. 3) 20.108 0,67%
Groen 98.852 3,31%
- Groen - 1 (art. 4) 98.852 3,31%
Tuin 317 0,01%
- Tuin (art. 5) 317 0,01%
Verkeer 12.401 0,41%
- Verkeer - Straat (art. 6) 9.918 0,33%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 7) 2.483 0,08%
Water 115.794 3,87%
- Water - 1 (art. 8) 115.794 3,87%
Wonen 902 0,03%
- Wonen - 1 (art. 9) 902 0,03%
Woongebied 5.093 0,17%
- Woongebied - 1 (art. 10) 3.452 0,12%
- Woongebied - 2 (art. 11) 1.640 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.921 0,33%
Leiding - Gas (art. 13) 8.311 0,28%
Leiding - Gas - Voorlopige bestemming (art. 12) 1.610 0,05%
Waarde 16.224 0,54%
Waarde - Archeologie (art. 14) 16.224 0,54%
Waterstaat 9.194 0,31%
Waterstaat - Waterkering (art. 15) 9.194 0,31%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 70.980 2,38%
geluidzone - industrie (art. 16.2) 70.980 2,38%
Milieuzone 1.224 0,04%
milieuzone - geurzone (art. 16.3) 1.224 0,04%
Overige zone 23.973 0,80%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 16.1) 23.973 0,80%
Wetgevingzone 2.764 0,09%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 17.1) 2.764 0,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, 1e herziening vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Het bouwen van 4 woningen Madepolderweg ongd, ter hoogte van nummer 39 (Vroondaal Zuid, veld 8A), kavels 34 tot en met 37 (Garantiewoningen) ontwerp 28-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, 1e herziening ontwerp 05-07-2016 detail naar de kaart
exploitatieplan Exploitatieplan Vroondaal inclusief 1e herziening vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
exploitatieplan Exploitatieplan Vroondaal inclusief 1e herziening ontwerp 25-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning kavel 94 ter plaatse van Gravin Machteldlaan (Vroondaal) 20-04-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Ter hoogte van Boomaweg 20-04-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Vroondaal kavel 245 (nabij Madesteinweg) 20-04-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verspreid in stadsdeel Loosduinen 20-04-2019 20-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Blauwhek 6/Maasdijk 7 gemeente Westland (Maasdijk) 20-04-2019 20-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage detail
Hugo Coenraadspad 's-Gravenhage detail
Madesteinweg 's-Gravenhage detail
Pim Mulierstraat 's-Gravenhage detail
Graaf Gerolfpad 's-Gravenhage detail
Graaf Arnulfpad 's-Gravenhage detail
Gravin Jacobalaan 's-Gravenhage detail
Oorberlaan 's-Gravenhage detail
Boomaweg 's-Gravenhage detail
Aad Mansveldstraat 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox