Moerwijk 1e herziening (KO locatie Cannenburglaan)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage
DossierNL.IMRO.0518.BP0301BMoerwijk1e
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0518.BP0301BMoerwijk1e-20CO
Planstatusconcept
Datum planstatus 01-12-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.069 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 583 18,98%
- Groen (art. 3) 583 18,98%
Verkeer 1.038 33,82%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 235 7,65%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 5) 803 26,17%
Wonen 1.449 47,20%
- Wonen (art. 6) 1.449 47,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 168 5,47%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 168 5,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.640 53,45%
overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 11.1) 1.640 53,45%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Moerwijk 1e herziening (KO locatie Cannenburglaan) detail kaart
Moerwijk detail kaart
Moerwijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Erasmusweg 1107 detail
Polanenhof 130 detail
op het braakliggende terrein tussen de Nienoordstraat, Raaphorstlaan, Ekensteinstraat en Grovestinsstraat detail
Hillenraadweg 1 detail
Zuiderpark-Sportcampus detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hillenraadweg 's-Gravenhage detail

Meer weten over adressen?