Marlot - Reigersbergen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0311GMarlotReig Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0518.BP0311GMarlotReig-20CO Planstatus concept Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 775.519 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 25 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 17.827 2,30%

- Groen (art. 5) 275.563 35,53%

- Kantoor (art. 6) 4.027 0,52%

- Maatschappelijk (art. 7) 1.668 0,22%

- Natuur (art. 8) 141.318 18,22%

- Sport (art. 9) 26.758 3,45%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 10) 80.291 10,35%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 11) 47.998 6,19%

- Water (art. 12) 54.632 7,04%

- Wonen - 1 (art. 13) 120.787 15,58%
- Wonen - 2 (art. 14) 4.619 0,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 4.273 0,55%
- Leiding - Riool (art. 16) 15 0,00%

- Waarde - Archeologie (art. 17) 351.429 45,32%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 18) 726.107 93,63%

- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 32.436 4,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - waterstaat beschermingszone (art. 23.2) 73.807 9,52%