Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew-40ON Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.326.032 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 10.666 0,80%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 2.299 0,17%

- Gemengd - 1 (art. 5) 27.683 2,09%
- Gemengd - 2 (art. 6) 71.971 5,43%
- Gemengd - 3 (art. 7) 24.088 1,82%
- Gemengd - 4 (art. 8) 8.891 0,67%
- Gemengd - 5 (art. 9) 8.802 0,66%

- Groen - 1 (art. 10) 11.652 0,88%
- Groen - 2 (art. 11) 24.382 1,84%

- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 12) 8.248 0,62%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 13) 23.935 1,81%
- Maatschappelijk - Religie (art. 14) 8.467 0,64%
- Maatschappelijk - Welzijn (art. 15) 6.422 0,48%

- Sport (art. 16) 10.707 0,81%

- Tuin (art. 17) 3.590 0,27%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 18) 107.033 8,07%
- Verkeer - Straat (art. 19) 79.288 5,98%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 8.390 0,63%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 21) 224.804 16,95%

- Water (art. 22) 19.742 1,49%

- Wonen - 1 (art. 23) 628.802 47,42%
- Wonen - 2 (art. 24) 6.188 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 882 0,07%
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 1.539 0,12%
- Leiding - Riool (art. 27) 27.518 2,08%
- Leiding - Water (art. 28) 26.633 2,01%

- Waarde - Archeologie (art. 29) 69.485 5,24%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 31.931 2,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 34.1) 1.189.945 89,74%