Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew-50VA Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.326.032 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 10.666 0,80%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 2.299 0,17%

- Gemengd - 1 (art. 5) 27.683 2,09%
- Gemengd - 2 (art. 6) 71.768 5,41%
- Gemengd - 3 (art. 7) 24.088 1,82%
- Gemengd - 4 (art. 8) 9.102 0,69%
- Gemengd - 5 (art. 9) 8.802 0,66%

- Groen - 1 (art. 10) 11.153 0,84%
- Groen - 2 (art. 11) 27.100 2,04%

- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 12) 8.248 0,62%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 13) 22.978 1,73%
- Maatschappelijk - Religie (art. 14) 8.467 0,64%
- Maatschappelijk - Welzijn (art. 15) 6.422 0,48%

- Sport (art. 16) 10.707 0,81%

- Tuin (art. 17) 3.590 0,27%

- Verkeer - Hoofdverkeersweg (art. 18) 107.033 8,07%
- Verkeer - Straat (art. 19) 79.288 5,98%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 6.170 0,47%
- Verkeer - Verblijfsstraat (art. 21) 224.752 16,95%

- Water (art. 22) 19.742 1,49%

- Wonen - 1 (art. 23) 629.805 47,50%
- Wonen - 2 (art. 24) 6.188 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 882 0,07%
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 1.539 0,12%
- Leiding - Riool (art. 27) 27.518 2,08%
- Leiding - Water (art. 28) 26.633 2,01%

- Waarde - Archeologie (art. 29) 682.663 51,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 31.931 2,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - gemeentelijk beschermd stadsgezicht (art. 34.1) 1.189.945 89,74%