het realiseren van parkeerplaatsen op de restkavel en het plein (Asian Business Court) Brasserskade ongenummerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.OV201515704 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0518.OV201515704-40ON Planstatus concept Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.634 100%

Besluitgebied naam m2 %
het realiseren van parkeerplaatsen op de restkavel en het plein (Asian Business Court) Brasserskade ongenummerd 1.634 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%