Het bouwen van een woning Noordweg ongenummerd tussen Noordweg 119 en 121 (experiment garantiewoningen)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Gravenhage Dossier NL.IMRO.0518.OV201516480 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0518.OV201516480-40ON Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 398 100%

Besluitgebied naam m2 %
Het bouwen van een woning Noordweg ongenummerd tussen Noordweg 119 en 121 (experiment garantiewoningen) 398 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Noordweg