7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 28-04-2016 de status vastgesteld gekregen door Hardinxveld-Giessendam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hardinxveld-Giessendam
Dossier
NL.IMRO.0523.BP2016BUITENGEBIED
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0523.BP2016BUITENGEBIED-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.821.383 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 8.833.789 68,90%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 4) 74.506 0,58%

- Bedrijf (art. 5) 59.332 0,46%

- Groen (art. 6) 167.481 1,31%

- Maatschappelijk (art. 7) 28.741 0,22%

- Natuur (art. 8) 1.104.632 8,62%

- Recreatie (art. 9) 22.220 0,17%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 45.186 0,35%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 8.123 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 12) 1.983 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 49.687 0,39%

- Tuin (art. 14) 50.234 0,39%

- Verkeer (art. 15) 451.632 3,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 279.702 2,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 121.858 0,95%

- Water (art. 18) 1.394.311 10,87%

- Wonen (art. 19) 127.805 1,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 48.761 0,38%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 210.913 1,65%
- Leiding - Riool (art. 22) 11.982 0,09%
- Leiding - Water (art. 23) 35.086 0,27%

- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 24) 165.606 1,29%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 25) 1.579.253 12,32%
- Waarde - Archeologische verwachting 5 (art. 26) 1.760.264 13,73%
- Waarde - Archeologische verwachting 6 (art. 27) 1.416.745 11,05%
- Waarde - Archeologische verwachting 7 (art. 28) 989.049 7,71%
- Waarde - Archeologische verwachting 8 (art. 29) 1.479.831 11,54%
- Waarde - Archeologische verwachting 9 (art. 30) 4.261.862 33,24%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 829.249 6,47%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 33) 435.085 3,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.5) 191.869 1,50%

- overige zone - bijzonder gebied van welstand (art. 37.6) 47.810 0,37%

- veiligheidszone - hoogspanningsverbinding (art. 37.2) 645.515 5,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 37.3) 67.274 0,52%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 37.4) 639.881 4,99%

- vrijwaringszone - dijk (art. 37.8) 56.334 0,44%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.1) 445.185 3,47%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 37.7) 260.752 2,03%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 37.9) 70.156 0,55%