Zuidwende Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hendrik-Ido-Ambacht Dossier NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord-3001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.214 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.796 11,43%

- Groen (art. 4) 8.881 26,74%

- Tuin (art. 5) 1.842 5,55%

- Verkeer-Verblijfsgebied (art. 6) 5.494 16,54%

- Water (art. 7) 4.028 12,13%

- Wonen (art. 8) 9.173 27,62%