De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hendrik-Ido-Ambacht
DossierNL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstPH01
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstPH01-2001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 04-05-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.008 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 491 24,47%
- Tuin (art. 3) 491 24,47%
Wonen 1.517 75,53%
- Wonen (art. 4) 1.517 75,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.008 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.008 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.008 100,00%
geluidzone - industrie (art. 8) 2.008 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Hendrik-Ido-Ambacht detail kaart
De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10 detail kaart
De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10 detail kaart
De Volgerlanden-Oost detail kaart
De Volgerlanden-Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Mandaatbesluit gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening, 1e wijziging detail
Besluit tot verlenging van het Sociaal Beleidskader Zuid Holland Zuid 2013-2017 voor onbepaalde tijd detail
Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rietzanger Hendrik-Ido-Ambacht detail

Meer weten over adressen?