Fase 2 woonzorgzone Elsbroek‐Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hillegom Dossier NL.IMRO.0534.bpwoonzorgzonefa2 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0534.bpwoonzorgzonefa2-0002 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.280 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 523 15,95%

- Wonen (art. 4) 2.757 84,05%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Elsbroekerlaan