Bestemmingsplan Geconsolideerde versie Buitengebied en herzieningen 2014

Bestemmingsplan Geconsolideerde versie Buitengebied en herzieningen 2014 heeft op 13-06-2013 de status geconsolideerde versie gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Een Bestemmingsrapport is een samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en...

Bestemmingsrapport

 7.99

Een Bestemmingsrapport is een samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifiek adres...

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0545.BPBGGeconsoli2014
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0545.BPBGGeconsoli2014-GECO
Planstatus
geconsolideerde versie

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 29.310.320 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 630.738 2,15%
- Agrarisch - Bouwvlak (art. 3) 630.738 2,15%
Agrarisch met waarden 22.987.620 78,43%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 22.987.620 78,43%
Bedrijf 156.006 0,53%
- Bedrijf (art. 5) 151.799 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 4.207 0,01%
Cultuur en ontspanning 5.357 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 5.357 0,02%
Groen 12.465 0,04%
- Groen (art. 8) 12.465 0,04%
Horeca 5.838 0,02%
- Horeca (art. 9) 5.838 0,02%
Maatschappelijk 8.164 0,03%
- Maatschappelijk (art. 10) 1.067 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 7.097 0,02%
Natuur 2.926.337 9,98%
- Natuur (art. 12) 2.926.337 9,98%
Recreatie 110.582 0,38%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 74.672 0,25%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 35.910 0,12%
Sport 86.226 0,29%
- Sport (art. 15) 86.226 0,29%
Verkeer 724.940 2,47%
- Verkeer (art. 16) 630.076 2,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 94.864 0,32%
Water 731.431 2,50%
- Water (art. 18) 731.431 2,50%
Wonen 924.616 3,15%
- Wonen (art. 19) 921.312 3,14%
- Wonen - Rij (art. 20) 3.304 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 86.659 0,30%
- Leiding - Gas (art. 21) 25.661 0,09 %
- Leiding - Riool (art. 22) 15.456 0,05 %
- Leiding - Water (art. 23) 45.542 0,16 %
Waarde 32.726.126 111,65%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 29.310.320 100,00 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 1.654.044 5,64 %
- Waarde - Cultuurhistorie beschermd dorpsgezicht (art. 26) 1.761.613 6,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie hollandse waterlinie (art. 27) 149 0,00 %
Waterstaat 1.755.159 5,99%
- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 743.184 2,54 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 29) 1.011.974 3,45 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 907.811 3,10%
- geluidzone - industrie (art. 32.1) 907.811 3,10 %
Milieuzone 16.572.830 56,54%
- milieuzone - spuitzone (art. 32) 16.203 0,06 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 32.3) 16.556.627 56,49 %
Veiligheidszone 177 0,00%
- veiligheidszone - propaantank (art. 32.4) 177 0,00 %
Wro-zone 9.941.127 33,92%
- wro-zone - aanlegvergunning waterparel (art. 32.6) 143.423 0,49 %
- wro-zone - wijzigingsgebied buitengebied gebonden functies (art. 32.5) 240.942 0,82 %
- wro-zone - wijzigingsgebied concentratie fruitteelt (art. 32.5) 7.591.993 25,90 %
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone (art. 32.5) 138.966 0,47 %
- wro-zone - wijzigingsgebied natuurontwikkeling (art. 32.5) 1.181.013 4,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied niet-buitengebied gebonden functies (art. 32.5) 200.536 0,68 %
- wro-zone - wijzigingsgebied nieuwvestiging uitgesloten (art. 32.5) 444.256 1,52 %