Bestemmingsplan Buitengebied Leerdam

Bestemmingsplan Buitengebied Leerdam heeft op 30-09-2010 de status vastgesteld gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0545.BPBUITENGEBIED
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0545.BPBUITENGEBIED-VS01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 29.310.320 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bouwvlak (art. 3) 632.932 2,16%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 22.985.269 78,42%

- Bedrijf (art. 5) 151.957 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 4.207 0,01%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 5.357 0,02%

- Groen (art. 8) 12.465 0,04%

- Horeca (art. 9) 5.838 0,02%

- Maatschappelijk (art. 10) 1.067 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 7.097 0,02%

- Natuur (art. 12) 2.927.468 9,99%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 74.672 0,25%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 35.910 0,12%

- Sport (art. 15) 86.226 0,29%

- Verkeer (art. 16) 630.076 2,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 94.864 0,32%

- Water (art. 18) 731.431 2,50%

- Wonen (art. 19) 920.181 3,14%
- Wonen - Rij (art. 20) 3.304 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 25.661 0,09%
- Leiding - Riool (art. 22) 15.456 0,05%
- Leiding - Water (art. 23) 45.542 0,16%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 29.310.320 100,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 1.654.044 5,64%
- Waarde - Cultuurhistorie beschermd doprsgezicht (art. 26) 1.761.613 6,01%
- Waarde - Cultuurhistorie hollandse waterlinie (art. 27) 149 0,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 743.184 2,54%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 29) 1.011.974 3,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32) 907.811 3,10%

- milieuzone - spuitzone (art. 4) 16.203 0,06%
- milieuzone - stiltegebied (art. 32) 16.556.627 56,49%

- veiligheidszone - propaantank (art. 32) 177 0,00%

- wro-zone - aanlegvergunning waterparel (art. 32) 143.423 0,49%
- wro-zone - wijzigingsgebied buitengebied gebonden functies (art. 32) 240.942 0,82%
- wro-zone - wijzigingsgebied concentratie fruitteelt (art. 32) 7.591.993 25,90%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone (art. 32) 139.124 0,47%
- wro-zone - wijzigingsgebied natuurontwikkeling (art. 4) 1.181.013 4,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied niet-buitengebied gebonden functies (art. 30) 200.536 0,68%
- wro-zone - wijzigingsgebied nieuwvestiging uitgesloten (art. 32) 444.256 1,52%