Bestemmingsplan Leerdam Centrum

Bestemmingsplan Leerdam Centrum heeft op 07-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0545.BPCENTRUMLEERDAM
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0545.BPCENTRUMLEERDAM-VS01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 325.721 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 593 0,18%

- Centrum - 1 (art. 4) 26.678 8,19%
- Centrum - 2 (art. 5) 11.045 3,39%
- Centrum - 3 (art. 6) 5.286 1,62%
- Centrum - 4 (art. 7) 1.382 0,42%
- Centrum - 5 (art. 8) 4.734 1,45%

- Groen (art. 9) 40.583 12,46%

- Horeca (art. 10) 518 0,16%

- Maatschappelijk (art. 11) 8.815 2,71%

- Tuin (art. 12) 5.863 1,80%

- Verkeer (art. 13) 26.807 8,23%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 10.193 3,13%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 82.347 25,28%

- Water (art. 16) 31.659 9,72%

- Wonen - 1 (art. 17) 36.083 11,08%
- Wonen - 2 (art. 18) 1.610 0,49%
- Wonen - 3 (art. 19) 31.525 9,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 3.078 0,94%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 105.275 32,32%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 52.674 16,17%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 99.434 30,53%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 47.947 14,72%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 27.980 8,59%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 27.598 8,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 31.1) 194.701 59,78%

- veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 32.969 10,12%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31.3) 130.712 40,13%