Morskwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.BP00078
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.BP00078-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.668.247 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 47.829 2,87%
- Bedrijf (art. 3) 44.178 2,65%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 4) 2.387 0,14%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 5) 1.264 0,08%
Gemengd 78.865 4,73%
- Gemengd - 1 (art. 6) 72.135 4,32%
- Gemengd - 2 (art. 7) 259 0,02%
- Gemengd - 3 (art. 8) 5.227 0,31%
- Gemengd - 4 (art. 9) 1.244 0,07%
Groen 244.725 14,67%
- Groen (art. 10) 244.725 14,67%
Horeca 4.986 0,30%
- Horeca (art. 11) 4.986 0,30%
Kantoor 31.633 1,90%
- Kantoor (art. 12) 31.633 1,90%
Maatschappelijk 187.787 11,26%
- Maatschappelijk (art. 13) 187.787 11,26%
Sport 153.757 9,22%
- Sport (art. 14) 153.757 9,22%
Verkeer 452.925 27,15%
- Verkeer (art. 15) 434.300 26,03%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 3.657 0,22%
- Verkeer - Snelweg (art. 17) 14.968 0,90%
Water 112.718 6,76%
- Water (art. 18) 112.718 6,76%
Wonen 353.022 21,16%
- Wonen (art. 19) 353.022 21,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 59.229 3,55%
Leiding (art. 20) 59.229 3,55%
Waarde 1.409.361 84,48%
Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 30.237 1,81%
Waarde - Archeologie 5 (art. 22) 1.227.470 73,58%
Waarde - Archeologie 8 (art. 23) 151.653 9,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 53.778 3,22%
milieuzone - geluidszone 50dB(A) (art. 26.4) 31.481 1,89%
milieuzone - geluidszone 55dB(A) (art. 26.5) 22.172 1,33%
milieuzone - geluidszone 60dB(A) (art. 26.6) 125 0,01%
Vrijwaringszone 156.683 9,39%
vrijwaringszone - landgoedbiotoop (art. 26.3) 49.113 2,94%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26.2) 77.685 4,66%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 26.1) 29.885 1,79%
Wro-zone 30.786 1,85%
wro-zone - wijzigingsgebied Ia (art. 29.1) 9.912 0,59%
wro-zone - wijzigingsgebied Ib (art. 29.1) 1.539 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied Ic (art. 29.1) 4.082 0,24%
wro-zone - wijzigingsgebied IIa (art. 29.2) 4.431 0,27%
wro-zone - wijzigingsgebied IIb (art. 29.2) 1.622 0,10%
wro-zone - wijzigingsgebied III (art. 29.3) 4.496 0,27%
wro-zone - wijzigingsgebied IV (art. 29.4) 4.705 0,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
RijnlandRoute - gerechtelijke uitspraak detail kaart
RijnlandRoute (nieuw besluit) detail kaart
RijnlandRoute - tussenuitspraak/bestuurlijke lus detail kaart
OBSP detail kaart
RijnlandRoute detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Tijdelijke beleidsregel verkamering 2018 detail
Gemeente Leiden, Scheepvaartverkeersbesluit, stremming water van het Rapenburg (vanaf Noordeinde) en de Steenschuur (tot Gangetje) in verband met het evenement Rapenburg Race op zaterdag 21 september 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur detail
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Agaatlaan Leiden detail
Alexander Dubcekplaats Leiden detail
Andrej Sacharovstraat Leiden detail
Aquamarijnstraat Leiden detail
Van Baerlestraat Leiden detail
Barnsteenpad Leiden detail
Bassonstraat Leiden detail
Berylstraat Leiden detail
Brederostraat Leiden detail
Briljantstraat Leiden detail

Meer weten over adressen?