Roomburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.BP00088
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.BP00088-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 715.707 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 131.332 18,35%
- Bedrijf (art. 3) 131.284 18,34%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 47 0,01%
Groen 59.400 8,30%
- Groen (art. 5) 59.400 8,30%
Maatschappelijk 3.312 0,46%
- Maatschappelijk (art. 6) 3.312 0,46%
Recreatie 191.769 26,79%
- Recreatie (art. 7) 191.769 26,79%
Sport 771 0,11%
- Sport (art. 8) 771 0,11%
Verkeer 133.952 18,72%
- Verkeer (art. 9) 118.382 16,54%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 15.570 2,18%
Water 74.502 10,41%
- Water (art. 11) 74.502 10,41%
Wonen 120.667 16,86%
- Wonen (art. 12) 114.044 15,93%
- Wonen - Woning en woonwagen (art. 13) 6.624 0,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.766 0,25%
Leiding - Gas (art. 14) 1.766 0,25%
Waarde 344.108 48,08%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 100.478 14,04%
Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 7.627 1,07%
Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 235.832 32,95%
Waarde - Archeologie 8 (art. 18) 171 0,02%
Waterstaat 55.822 7,80%
Waterstaat - Waterkering (art. 19) 55.822 7,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 199.064 27,81%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 22.1) 199.064 27,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ontsluiting Meerburgerpolder detail kaart
De Heyderweg 1-21 detail kaart
De Heyderweg 1-21 detail kaart
RVS BP A4/Cronesteyn detail kaart
Ontsluiting Meerburgerpolder detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Gemeente Leiden - Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0-versie detail
Sanctiebeleid gebruik eco-glazen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hadrianusstraat Leiden detail
Senaatstraat Leiden detail
Consulstraat Leiden detail
Tiberiusstraat Leiden detail
Besjeslaan Leiden detail
Harteveltweg Leiden detail
De Heyderweg Leiden detail
Nieuwenhuizenweg Leiden detail
Le Pooleweg Leiden detail
Roomburgereiland Leiden detail

Meer weten over adressen?