Roomburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden Dossier NL.IMRO.0546.BP00088 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0546.BP00088-0301 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 715.707 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 131.284 18,34%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 47 0,01%

- Groen (art. 5) 59.400 8,30%

- Maatschappelijk (art. 6) 3.312 0,46%

- Recreatie (art. 7) 191.769 26,79%

- Sport (art. 8) 771 0,11%

- Verkeer (art. 9) 118.382 16,54%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 15.570 2,18%

- Water (art. 11) 74.502 10,41%

- Wonen (art. 12) 114.044 15,93%
- Wonen - Woning en woonwagen (art. 13) 6.624 0,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 1.766 0,25%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 100.478 14,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 7.627 1,07%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 235.832 32,95%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 18) 171 0,02%

- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 55.822 7,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 22.1) 199.064 27,81%