Oostvlietpolder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.BP00095
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.BP00095-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 482.214 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 478.918 99,32%
- Groen (art. 3) 478.918 99,32%
Verkeer 3.296 0,68%
- Verkeer (art. 4) 3.296 0,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 12.747 2,64%
Leiding - Gas - 1 (art. 5) 4.057 0,84%
Leiding - Gas - 2 (art. 6) 2.629 0,55%
Leiding - Water (art. 7) 6.061 1,26%
Waarde 482.214 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 168.269 34,90%
Waarde - Archeologie 7 (art. 9) 313.945 65,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 11.113 2,30%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.1) 11.113 2,30%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Verlegging leidingen gasunie ivm realisatie Rijnlandroute detail kaart
Oostvlietpolder 2016 detail kaart
RijnlandRoute - gerechtelijke uitspraak detail kaart
Oostvlietpolder 2016 detail kaart
RijnlandRoute (nieuw besluit) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Sanctiebeleid gebruik eco-glazen detail
Gemeente Leiden - Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0-versie detail

Vergunningen in de gaten houden?