Oostvlietpolder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden Dossier NL.IMRO.0546.BP00095 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0546.BP00095-0301 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 482.214 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 478.918 99,32%

- Verkeer (art. 4) 3.296 0,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas - 1 (art. 5) 4.057 0,84%
- Leiding - Gas - 2 (art. 6) 2.629 0,55%
- Leiding - Water (art. 7) 6.061 1,26%

- Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 168.269 34,90%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 9) 313.945 65,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.1) 11.113 2,30%