6.6

Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016

Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016 heeft op 07-06-2016 de status ontwerp gekregen door Leiden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leiden
Dossier
NL.IMRO.0546.BP00110
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0546.BP00110-0201
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.236.549 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.659 1,02%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 4.537 0,37%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 98.535 7,97%

- Bedrijf - Gas (art. 6) 5.114 0,41%

- Groen (art. 7) 128.378 10,38%

- Horeca (art. 8) 658 0,05%

- Natuur (art. 9) 577.068 46,67%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 10) 28.560 2,31%
- Recreatie - Volkstuinen 1 (art. 11) 149.412 12,08%
- Recreatie - Volkstuinen 2 (art. 12) 30.747 2,49%

- Verkeer (art. 13) 33.497 2,71%

- Water (art. 14) 38.332 3,10%

- Wonen - 1 (art. 15) 90.639 7,33%
- Wonen - 2 (art. 16) 38.413 3,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas 1 (art. 17) 11.896 0,96%
- Leiding - Gas 2 (art. 18) 10.507 0,85%
- Leiding - Water (art. 19) 4.819 0,39%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 146.140 11,82%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 21) 514.393 41,60%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 22) 360.376 29,14%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 23) 175.761 14,21%
- Waarde - Archeologie 9 (art. 24) 1.056 0,09%
- Waarde - Landschap (art. 25) 983.841 79,56%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 40.647 3,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 29) 9.121 0,74%

- veiligheidszone - gasstation (art. 29) 11.180 0,90%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29) 52.634 4,26%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 15) 1.109 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 31) 3.153 0,25%