Marktsteeg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.BP00124
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.BP00124-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 29-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 14-10-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 178 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 111 62,23%
- Gemengd (art. 3) 111 62,23%
Verkeer 67 37,77%
- Verkeer (art. 4) 67 37,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 357 200,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 178 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 178 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 178 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 10) 178 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Marktsteeg 10 detail kaart
Marktsteeg 10 detail kaart
De Nobel detail kaart
omgevingsvergunning Lammermarkt 57 detail kaart
omgevingsvergunning Lammermarkt 57 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Leiden, Scheepvaartverkeersbesluit, stremming water van het Rapenburg (vanaf Noordeinde) en de Steenschuur (tot Gangetje) in verband met het evenement Rapenburg Race op zaterdag 21 september 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur detail
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Wet bodembescherming - Langegracht (Energiepark, fase 2) te Leiden detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marktsteeg Leiden detail

Meer weten over adressen?