Lammenschans - Ananasweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden Dossier NL.IMRO.0546.BP00125 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0546.BP00125-0201 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.088 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 2.530 12,60%

- Verkeer (art. 4) 8.377 41,70%

- Wonen (art. 5) 9.180 45,70%