Groenoord blok 5

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.OV00037
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.OV00037-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.962 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Groenoord blok 5 3.962 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 3.962 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Groenoord blok 5 detail kaart
Groenoord blok 5 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Gemeente Leiden - Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0-versie detail
Sanctiebeleid gebruik eco-glazen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Floris Versterlaan Leiden detail
Jan Lievensstraat Leiden detail
Lucas van Leijdenstraat Leiden detail
Cornetkade Leiden detail

Meer weten over adressen?