Omgevingsvergunning Stadhuisplein 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leiden
DossierNL.IMRO.0546.PB00057
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0546.PB00057-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.538 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Stadhuisplein 1 4.538 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 4.538 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Stadhuisplein 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Stadhuisplein 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Stadhuisplein 1 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Gemeente Leiden - Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0-versie detail
Sanctiebeleid gebruik eco-glazen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Breestraat Leiden detail
Koornbrugsteeg Leiden detail
Stadhuisplein Leiden detail

Meer weten over adressen?