7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 heeft op 01-03-2016 de status ontwerp gekregen door Leiderdorp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leiderdorp
Dossier
NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.638.209 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 3) 3.979.524 85,80%

- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 4) 22.321 0,48%

- Groen (art. 5) 4.840 0,10%

- Maatschappelijk (art. 6) 2.276 0,05%

- Natuur (art. 7) 135.209 2,92%

- Tuin (art. 8) 19.002 0,41%

- Verkeer (art. 9) 39.208 0,85%
- Verkeer - Langzaam verkeer (art. 10) 11.211 0,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 11) 42.348 0,91%
- Verkeer - Rijksweg (art. 12) 242.779 5,23%

- Water (art. 13) 91.457 1,97%

- Wonen (art. 14) 5.111 0,11%
- Wonen - Buitengebied (art. 15) 42.917 0,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - CO2 (art. 16) 16.410 0,35%
- Leiding - Gas (art. 17) 40.931 0,88%
- Leiding - Hoogspanning II (art. 18) 24.255 0,52%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding I (art. 19) 90.079 1,94%
- Leiding - Water (art. 20) 26.010 0,56%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 46.165 1,00%
- Waarde - Archeologie hoge trefkans (art. 22) 1.705.299 36,77%
- Waarde - Archeologie lage trefkans (art. 23) 506.864 10,93%
- Waarde - Archeologie middelhoge trefkans (art. 24) 1.891.437 40,78%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 303.987 6,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.1) 124.513 2,68%

- overige zone - kasteelbiotoop (art. 29.2) 41.201 0,89%
- overige zone - landgoedbiotoop (art. 29.3) 184.378 3,98%
- overige zone - ondergronds railverkeer (art. 29.4) 124.877 2,69%
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 29.5) 3.220.474 69,43%

- veiligheidszone - lpg (art. 29.6) 87.015 1,88%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.7) 734.837 15,84%
- vrijwaringszone - provinciale vaarweg (art. 29.8) 75.306 1,62%