7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 heeft op 12-05-2020 de status voorontwerp gekregen door Leiderdorp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leiderdorp
Dossier
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.198.176 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 3) 3.979.620 94,79%

- Groen (art. 4) 1.075 0,03%

- Maatschappelijk (art. 5) 323 0,01%

- Natuur (art. 6) 23.661 0,56%

- Tuin (art. 7) 30.330 0,72%

- Verkeer (art. 8) 39.209 0,93%
- Verkeer - Langzaam verkeer (art. 9) 11.211 0,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 15.089 0,36%

- Water (art. 11) 59.095 1,41%

- Wonen (art. 12) 38.562 0,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - CO2 (art. 13) 16.410 0,39%
- Leiding - Gas (art. 14) 21.882 0,52%
- Leiding - Hoogspanning (art. 15) 17.936 0,43%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 52.851 1,26%
- Leiding - Water (art. 17) 26.010 0,62%

- Waarde - Archeologie (art. 18) 47.448 1,13%
- Waarde - Archeologie hoge trefkans (art. 19) 1.700.358 40,50%
- Waarde - Archeologie lage trefkans (art. 20) 506.864 12,07%
- Waarde - Archeologie middelhoge trefkans (art. 21) 1.890.916 45,04%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 12.045 0,29%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 249.276 5,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27.1) 124.513 2,97%

- overige zone - kasteelbiotoop (art. 27.2) 41.201 0,98%
- overige zone - landgoedbiotoop (art. 27.3) 184.378 4,39%
- overige zone - ondergronds railverkeer (art. 27.4) 105.936 2,52%
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 27.5) 3.220.296 76,71%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.6) 577.180 13,75%
- vrijwaringszone - provinciale vaarweg (art. 27.7) 75.306 1,79%