Bestemmingsplan De Hoven

Bestemmingsplan De Hoven heeft op 02-07-2012 de status vastgesteld gekregen door Leiderdorp.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leiderdorp
Dossier
NL.IMRO.0547.BPhoven
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0547.BPhoven-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.735.049 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.648 0,09%

- Gemengd (art. 4) 794 0,05%

- Groen (art. 5) 271.482 15,65%

- Maatschappelijk (art. 6) 34.070 1,96%

- Sport (art. 7) 921 0,05%

- Tuin (art. 8) 106.479 6,14%

- Verkeer (art. 9) 540.426 31,15%

- Water (art. 10) 217.005 12,51%

- Wonen (art. 11) 562.223 32,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 23.760 1,37%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 32.115 1,85%

- Waarde - Archeologie hoge trefkans (art. 14) 14.216 0,82%
- Waarde - Archeologie lage trefkans (art. 16) 1.329.372 76,62%
- Waarde - Archeologie middelhoge trefkans (art. 15) 391.460 22,56%

- Waterstaat - Waterkering (art. 17) 159.721 9,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 21) 338.381 19,50%