Geo- en vastgoeddata op locatie:

Eerste herziening Lisse Dorp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Lisse
DossierNL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.966.423 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Cultuur en ontspanning 2.194 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 2.3) 2.194 0,07%
Wonen 1.206 0,04%
- Wonen (art. 2) 1.206 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Don Bosco locatie ontwerp 21-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Plan Dubbelhoven vastgesteld 28-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Visserkade 12-14 vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lisse Dorp partiële herziening Jachthavendam vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lisse Dorp partiële herziening Jachthavendam ontwerp 21-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Delegatiebesluit vaststellen Beleidsregel parkeernormen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Eenmalige subsidie opstartkosten voor en vroegschoolse educatie voor nieuwe aanbieders 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels urgentieregeling 2018 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Blijverslening Haarlemmermeer 2017 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening restauratie gemeentelijk erfgoed 2015 23-04-2019 23-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Poellaan Lisse detail
3e Poellaan Lisse detail
Aagje Dekenstraat Lisse detail
Acacialaan Lisse detail
Achterweg Lisse detail
Agathapark Lisse detail
Aletta Jacobsstraat Lisse detail
Anemonenstraat Lisse detail
Anke Servaesstraat Lisse detail
Anna Bijnsstraat Lisse detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox