7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft op 12-09-2013 de status vastgesteld gekregen door Lisse.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lisse
Dossier
NL.IMRO.0553.bplg2012
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0553.bplg2012-vgx1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.080.130 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 1.810.209 19,94%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 1.266.778 13,95%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 3 (art. 5) 888.749 9,79%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 7) 170.588 1,88%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 8) 32.026 0,35%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Glastuinbouwconcentratiegebied (art. 9) 433.441 4,77%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 10) 40.294 0,44%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 11) 17.679 0,19%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 3 (art. 12) 12.022 0,13%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Glastuinbouwconcentratiegebied (art. 13) 250.358 2,76%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 14) 1.188.850 13,09%

- Bedrijf (art. 15) 167.009 1,84%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 16) 49.381 0,54%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 17) 125.559 1,38%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 18) 34.788 0,38%

- Gemengd (art. 19) 1.252 0,01%

- Groen (art. 20) 17.780 0,20%

- Horeca (art. 21) 17.464 0,19%

- Kantoor (art. 22) 2.023 0,02%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 23) 27.986 0,31%

- Natuur (art. 25) 1.183.936 13,04%

- Molen (art. 24) 1.064 0,01%

- Recreatie (art. 26) 12.695 0,14%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 27) 256.911 2,83%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 28) 22.763 0,25%

- Tuin (art. 29) 87.839 0,97%

- Verkeer (art. 30) 317.416 3,50%
- Verkeer - Railverkeer (art. 31) 103.730 1,14%

- Water (art. 32) 428.766 4,72%

- Wonen (art. 33) 19.927 0,22%
- Wonen - Detailhandel (art. 34) 136 0,00%
- Wonen - Erf (art. 35) 75.727 0,83%
- Wonen - Kantoor (art. 36) 282 0,00%
- Wonen - Landgoed (art. 37) 14.701 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 38) 128.932 1,42%
- Leiding - Olie (art. 39) 808 0,01%

- Waarde - Archeologie (art. 40) 6.577.711 72,44%
- Waarde - Ecologie (art. 41) 9.700 0,11%

- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 655.807 7,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: kasteelbiotoop (art. 47) 38.347 0,42%
- other: ondersteunend glas uitgesloten (art. 47) 6.017.888 66,28%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47) 487.384 5,37%