Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lisse Dorp 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Lisse
DossierNL.IMRO.0553.bplissedorp2010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.966.423 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 22.602 0,76%
- Agrarisch (art. 3) 1.972 0,07%
- Agrarisch - Bollenteelt (art. 4) 20.630 0,70%
Bedrijf 52.997 1,79%
- Bedrijf (art. 5) 52.997 1,79%
Detailhandel 3.288 0,11%
- Detailhandel (art. 6) 3.288 0,11%
Gemengd 11.552 0,39%
- Gemengd - 1 (art. 7) 1.164 0,04%
- Gemengd - 2 (art. 8) 10.388 0,35%
Groen 406.930 13,72%
- Groen (art. 9) 406.930 13,72%
Horeca 3.197 0,11%
- Horeca (art. 10) 3.197 0,11%
Kantoor 9.985 0,34%
- Kantoor (art. 11) 9.985 0,34%
Maatschappelijk 138.129 4,66%
- Maatschappelijk (art. 12) 138.129 4,66%
Overig 762 0,03%
- Molen (art. 13) 762 0,03%
Recreatie 33.833 1,14%
- Recreatie (art. 14) 33.833 1,14%
Tuin 1.076 0,04%
- Tuin (art. 15) 1.076 0,04%
Verkeer 737.320 24,86%
- Verkeer (art. 16) 167.291 5,64%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 570.028 19,22%
Water 164.703 5,55%
- Water (art. 18) 164.703 5,55%
Wonen 1.380.052 46,52%
- Wonen (art. 19) 1.330.216 44,84%
- Wonen - Woonwagens (art. 20) 2.460 0,08%
- Wonen - Woonzorgcomplex (art. 21) 47.375 1,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 23.391 0,79%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 23.391 0,79%
Waarde 942.752 31,78%
Waarde - Archeologie (art. 23) 930.039 31,35%
Waarde - Ecologie (art. 24) 12.713 0,43%
Waterstaat 92.683 3,12%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 92.683 3,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 16.839 0,57%
geluidzone - industrie (art. 1.49) 16.839 0,57%
Milieuzone 47.202 1,59%
milieuzone - geurzone (art. 28.1) 47.202 1,59%
Wro-zone 30.055 1,01%
wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 4.5.1) 14.749 0,50%
wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 8.5.1) 1.665 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 12.4.1) 13.642 0,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Don Bosco locatie ontwerp 21-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Plan Dubbelhoven vastgesteld 28-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Visserkade 12-14 vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lisse Dorp partiële herziening Jachthavendam vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lisse Dorp partiële herziening Jachthavendam ontwerp 21-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening Erfgoedcommissie Lisse 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement burgerlijke stand 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Plan informatiebeveiliging Basisregistratie personen en waardedocumenten 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Laan van Rijckevorsel 11 in Lisse, Kenmerk Z-19-083648 03-06-2019 03-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ Lisse 2019 03-06-2019 03-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Poellaan Lisse detail
3e Poellaan Lisse detail
Aagje Dekenstraat Lisse detail
Acacialaan Lisse detail
Achterweg Lisse detail
Agathapark Lisse detail
Aletta Jacobsstraat Lisse detail
Anemonenstraat Lisse detail
Anke Servaesstraat Lisse detail
Anna Bijnsstraat Lisse detail

Meer weten over adressen?