Geo- en vastgoeddata op locatie:

Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.62BPBinnenstad
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0556.62BPBinnenstad-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2013
Officiële bekendmaking staatscourant 08-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 348.282 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 7.045 2,02%
- Agrarisch (art. 3) 7.045 2,02%
Bedrijf 7.972 2,29%
- Bedrijf (art. 4) 7.972 2,29%
Centrum 13.824 3,97%
- Centrum (art. 5) 13.824 3,97%
Gemengd 42.541 12,21%
- Gemengd - 1 (art. 6) 14.490 4,16%
- Gemengd - 2 (art. 7) 2.271 0,65%
- Gemengd - 3 (art. 8) 5.002 1,44%
- Gemengd - 4 (art. 9) 20.777 5,97%
Kantoor 403 0,12%
- Kantoor (art. 10) 403 0,12%
Maatschappelijk 10.383 2,98%
- Maatschappelijk (art. 11) 10.383 2,98%
Recreatie 6.143 1,76%
- Recreatie - Watersport (art. 12) 6.143 1,76%
Tuin 1.523 0,44%
- Tuin (art. 13) 1.523 0,44%
Verkeer 98.109 28,17%
- Verkeer (art. 14) 6.663 1,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 91.446 26,26%
Water 76.664 22,01%
- Water (art. 16) 76.664 22,01%
Wonen 83.674 24,02%
- Wonen (art. 17) 83.674 24,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 459.686 131,99%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 18) 147.329 42,30%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 19) 84.202 24,18%
Waarde - Archeologie - 5 (art. 20) 12.437 3,57%
Waarde - Archeologie - 6 (art. 21) 27.002 7,75%
Waarde - Cultuurhistorie - B (art. 22) 143.222 41,12%
Waarde - Cultuurhistorie - C (art. 23) 45.494 13,06%
Waterstaat 94.429 27,11%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 94.429 27,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 501.848 144,09%
geluidzone - industrie 1 (art. 27) 133.136 38,23%
geluidzone - industrie 2 (art. 27) 348.282 100,00%
geluidzone - industrie 3 (art. 27) 20.430 5,87%
Vrijwaringszone 151.776 43,58%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27) 151.776 43,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Sluispolder vastgesteld 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening geluidzones industrie vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening geluidzones industrie ontwerp 02-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Reconstructie van de Laan 1940-1945 vastgesteld 22-04-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Reconstructie van de Laan 1940-1945 ontwerp 25-02-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis 20-04-2019 20-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 20-04-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen kozijnen, Markt 1, 3142GE, Maassluis 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Maassluis 18-04-2019 18-06-2019 detail
overig Centrumregeling regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC Regio Nieuwe Waterweg Noord 18-04-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Noorddijk Maassluis detail
Noordvliet Maassluis detail
Olivierstraat Maassluis detail
P.C. Hooftlaan Maassluis detail
Patijnestraat Maassluis detail
Pieter Schimstraat Maassluis detail
Prinsekade Maassluis detail
Reinestraat Maassluis detail
Ridderstraat Maassluis detail
Rusthuisstraat Maassluis detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox