7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stationsgebied e.o heeft op 14-12-2010 de status vastgesteld gekregen door Maassluis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maassluis
Dossier
NL.IMRO.0556.66BPStationsgebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0556.66BPStationsgebied-0004
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 421.394 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 44.806 10,63%

- Horeca (art. 4) 364 0,09%

- Kantoor (art. 5) 715 0,17%

- Maatschappelijk (art. 6) 20.429 4,85%

- Sport (art. 7) 1.044 0,25%

- Tuin (art. 8) 8.912 2,11%

- Verkeer (art. 9) 27.373 6,50%
- Verkeer - Railverkeer (art. 11) 27.734 6,58%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 88.952 21,11%

- Water (art. 12) 9.961 2,36%
- Water - Waterweg (art. 13) 106.333 25,23%

- Wonen (art. 14) 84.776 20,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 15) 9.005 2,14%

- Waarde - Archeologie (art. 16) 132.119 31,35%

- Waterstaat - Waterkering (art. 17) 71.906 17,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1) 421.394 100,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 20) 200.207 47,51%