7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Sluispolder heeft op 27-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Maassluis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maassluis
Dossier
NL.IMRO.0556.84BPSluispolder
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0556.84BPSluispolder-va01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 806.294 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 4.523 0,56%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 4.023 0,50%

- Detailhandel (art. 5) 1.615 0,20%

- Dienstverlening (art. 6) 124 0,02%

- Gemengd (art. 7) 6.405 0,79%

- Groen (art. 8) 154.963 19,22%

- Horeca (art. 9) 4.135 0,51%

- Kantoor (art. 10) 590 0,07%

- Maatschappelijk (art. 11) 23.735 2,94%

- Recreatie (art. 12) 10.770 1,34%

- Sport (art. 13) 77.526 9,62%

- Verkeer (art. 14) 68.375 8,48%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 162.643 20,17%

- Water (art. 16) 37.924 4,70%

- Wonen (art. 17) 245.672 30,47%
- Wonen - Garagebox (art. 18) 3.270 0,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 26.942 3,34%
- Leiding - Water (art. 20) 5.379 0,67%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 21) 6.712 0,83%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 22) 18.593 2,31%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 23) 207.648 25,75%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 24) 252.015 31,26%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 25) 171.814 21,31%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 16.444 2,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 30.7) 806.292 100,00%
- geluidzone - industrie 2 (art. 30.7) 32.586 4,04%

- overige zone - zoekgebied waterberging (art. 30.9) 64.801 8,04%

- veiligheidszone - lpg (art. 30.5) 5.204 0,65%

- vrijwaringszone - dijk (art. 30.6) 28.313 3,51%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 30.8) 23.254 2,88%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m (art. 30.8) 375.602 46,58%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.1) 6.064 0,75%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 30.2) 5.087 0,63%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 30.3) 9.396 1,17%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 30.4) 9.479 1,18%