Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsplan De Kade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.BP20228
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0556.BP20228-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 180.055 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 33.981 18,87%
- Ontwikkelgebied - Woon- en werkgebied met gemengde functies (art. 5) 33.981 18,87%
Groen 11.361 6,31%
- Groen (art. 6) 11.361 6,31%
Verkeer 10.390 5,77%
- Verkeer (art. 7) 10.390 5,77%
Water 65.530 36,39%
- Water (art. 8) 65.530 36,39%
Woongebied 58.788 32,65%
- Ontwikkelgebied - Woongebied (art. 5) 58.788 32,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 9.109 5,06%
Waterstaat - Waterkering (art. 9) 9.109 5,06%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 9.220 5,12%
groene zone (art. 5.4) 9.220 5,12%
Overige zone 10.058 5,59%
hoofdontsluitingsweg (art. 5.5) 10.058 5,59%
Vrijwaringszone 48.243 26,79%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.5) 23.389 12,99%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.7) 8.325 4,62%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 11.6) 16.530 9,18%
Wetgevingzone 9.920 5,51%
woontoren (art. 5) 9.920 5,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld 01-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gemaal de Zaayer vastgesteld 21-01-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gemaal de Zaayer ontwerp 08-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stationsgebied e.o vastgesteld 14-12-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stationsgebied e.o. ontwerp 10-08-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis 26-04-2019 26-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 26-04-2019 26-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming 25-04-2019 25-06-2019 detail
overig Verleende Ontheffing RVV Gewichtsbeperking, Vlist, Haastrecht een Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard. 23-04-2019 23-06-2019 detail
overig Ontwerpbegroting 2020 Regionale Belasting Groep ter inzage 23-04-2019 23-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan van Heelstraat Maassluis detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox