Omgevingsplan De Kade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.BP20228
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0556.BP20228-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 180.055 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 33.981 18,87%
- Ontwikkelgebied - Woon- en werkgebied met gemengde functies (art. 5) 33.981 18,87%
Groen 11.361 6,31%
- Groen (art. 6) 11.361 6,31%
Verkeer 10.390 5,77%
- Verkeer (art. 7) 10.390 5,77%
Water 65.530 36,39%
- Water (art. 8) 65.530 36,39%
Woongebied 58.788 32,65%
- Ontwikkelgebied - Woongebied (art. 5) 58.788 32,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 9.109 5,06%
Waterstaat - Waterkering (art. 9) 9.109 5,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 9.220 5,12%
groene zone (art. 5.4) 9.220 5,12%
Overige zone 10.058 5,59%
hoofdontsluitingsweg (art. 5.5) 10.058 5,59%
Vrijwaringszone 48.243 26,79%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.5) 23.389 12,99%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.7) 8.325 4,62%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 11.6) 16.530 9,18%
Wetgevingzone 9.920 5,51%
woontoren (art. 5) 9.920 5,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hoekse Lijn detail kaart
Gemaal de Zaayer detail kaart
Gemaal de Zaayer detail kaart
Stationsgebied e.o detail kaart
Stationsgebied e.o. detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam detail
Ontwerpbesluit tot vaststelling containerlocatie in Hoogvliet. detail
Instellingsbesluit Externe expertcommissie Rotterdamse aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie detail
Reglement Ligplaatsen Pleziervaartuigen Maassluis 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan van Heelstraat Maassluis detail

Meer weten over adressen?