Geo- en vastgoeddata op locatie:

Koningshoek e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.BP77Koningshoekeo
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0556.BP77Koningshoekeo-0003
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-04-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 326.629 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 7.019 2,15%
- Bedrijf (art. 3) 7.019 2,15%
Centrum 25.189 7,71%
- Centrum (art. 4) 25.189 7,71%
Detailhandel 1.508 0,46%
- Detailhandel (art. 5) 1.508 0,46%
Groen 72.065 22,06%
- Groen (art. 6) 72.065 22,06%
Maatschappelijk 12.532 3,84%
- Maatschappelijk (art. 7) 12.532 3,84%
Sport 639 0,20%
- Sport (art. 8) 639 0,20%
Tuin 8.336 2,55%
- Tuin (art. 9) 8.336 2,55%
Verkeer 124.533 38,13%
- Verkeer (art. 10) 4.343 1,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 11) 17.300 5,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 102.890 31,50%
Wonen 74.808 22,90%
- Wonen (art. 13) 74.808 22,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 4.881 1,49%
Leiding - Riool (art. 14) 4.881 1,49%
Waarde 326.629 100,00%
Waarde - Archeologie 8 (art. 15) 326.629 100,00%
Waterstaat 16.061 4,92%
Waterstaat - Waterkering (art. 16) 16.061 4,92%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 587.175 179,77%
geluidzone - industrie - 1 (art. 21) 53.596 16,41%
geluidzone - industrie - 2 (art. 21) 206.950 63,36%
geluidzone - industrie - 3 (art. 21) 326.629 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Het Balkon 2016 ontwerp 22-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koningshoek e.o. vastgesteld 13-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koningshoek e.o. ontwerp 18-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld 01-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koningshoek e.o. voorontwerp 09-10-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis 20-04-2019 20-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 20-04-2019 20-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Maassluis - intrekken verkeersbesluit camperplaatsen en parkeerverbod campers d.d. 13 juli 2018 - Veerstoep en de Govert van Wijkade 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Intrekking verkeersbesluit camperplaatsen en parkeerverbod campers, Maassluis 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Maassluis 18-04-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schubertlaan Maassluis detail
Schumannstraat Maassluis detail
Uiverlaan Maassluis detail
Van Beethovenlaan Maassluis detail
Verdistraat Maassluis detail
Wagnerstraat Maassluis detail
Berliozstraat Maassluis detail
Boeier Maassluis detail
Botter Maassluis detail
Buis Maassluis detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox